Onze missie:

Door specifieke kennis over de nationale en internationale zuivelmarkt wordt er naar gestreefd onderdeel uit te maken van de informatie- en kennisstructuur binnen de op de mondiale zuivelmarkt opererende bedrijven.

This post is also available in English